Senior fitnes z.s. pořádá návazné vzdělávací semináře pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy. Záznamy ze setkání (pokud byly zhotoveny a dostali jsme souhlas přednášejícího k jejich zveřejnění) si můžete prohlédnout níže.

 

Seminář 3.10.2022 / 7.11.2022

Místo konání: Rezidence Rosa, Střelničná 1680/8, Praha 8 – Kobylisy

Doškolovací seminář byl na téma Seniorská křehkost a sarkopenie z pohledu fyzioterapie. Lektorka Mgr. Ilona Slavíčková připomněla účastníkům problémy stárnutí, charakteristiku křehkých seniorů a objasnila pojem sarkopenie.

Pak už následovalo vlastní cvičení. Vše jsme si vyzkoušeli sami na sobě pod pozorným dohledem lektorky. Pomohla nám uvědomit si „úskalí“ jednotlivých cviků a upozornila nás na časté chyby v jejich provádění (některých jsme se i my sami dopustili). Samozřejmě jsme měli i prostor na naše dotazy či sdílení našich zkušeností z práce se seniory.

Seminář proběhl v příjemném prostředí Centra RoSa v Kobylisích. Odnesli jsme si (v hlavách i na papíru) řadu poznámek a zásobník cviků na rozehřátí těla, posilování svalů a trénink stability. Vše bylo cíleno na křehké osoby, které cvičí na židli či s oporou o židli. Nicméně některé cviky lze používat i na skupinových cvičeních v tělocvičnách.

 

Seminář 2.10.2021

Místo konání: centrum Be Balanced, Rybničná 18/1, Praha 6 – Liboc

V březnu 2021 (v době koronavirové epidemie) si zájemci z řad cvičitelů zdravotní tělesné výchovy vyslechli online přednášku MUDr. Michaely Tomanové, zaměřenou na vysvětlení principů metody INFINITY a jejího použití v praxi.

V sobotu 2. října 2021 od 9.00 do 13.00 hod. proběhl ve středním sálu v sídle společnosti BeBalanced v Praze 6 další doškolovací seminář. Tentokrát si zájemci mohli vyzkoušet metodu “naživo” na vlastním těle pod vedením lektorky metody INFINITY a zkušené masérky s dlouholetou praxí paní Aleny Mistrové.

Čtyři hodiny cvičení, kombinované s odpověďmi na spoustu našich otázek a předáváním cenných praktických zkušeností utekly velmi rychle. Věříme, že s paní Mistrovou budeme ve vzdělávání pokračovat.

 

Seminář 23.3.2021 – online

Hyperventilační dech

Cvičitelům, kteří absolvovali první přednášku o metodě Wima Hofa (a jejichž zdravotní stav to dovoluje), bylo nabídnuto naučit se techniku hyperventilačního dechu, kterou autor metody WH využívá k vyvolání krátkodobého pozitivní stresu v organismu (podobně jako je tomu při otužování – při využití chladu). Krátkodobý stres zvyšuje celkovou odolnost organismu (posiluje náš imunitní systém).

Zájemce provedl nácvikem tohoto dechu opět Jakub Chomát. Všechni účastníci se shodli, že to pro ně byl velmi zajímavý a intenzivní zážitek.

 

Seminář 20.3.2021 – online

Metoda Infinity

V sobotu 20. 3. 2021 byl na programu on-line seminář Úvod do metody INFINITY. Tuto metodu představila sama autorka MUDr. Michaela Tomanová.

Metoda nese název podle ležaté osmičky (znaku nekonečna, anglicky INFINITY) a ležatá osmička je také základem většiny cviků. Jedná se o opisování tohoto tvaru pomocí našeho těla v různých rovinách – příčné, čelní a předozadní.

Cviky provádíme ve třech variantách pohybu:

1) v makropohybu – běžném, jak ho známe,

2) v mikropohybu – pohyb v milimetrech

3) pohyb v představě – klient si cvik pouze představuje.

Po představení metody navážeme, až to situace dovolí, praktickým seminářem, kde si metodu osvojíme a vyzkoušíme na svých vlastních tělech.

 

Seminář 17.3.2021 – online

Metoda Wima Hofa

Ve středu 17. 3. 2021 proběhla první online dvouhodinová přednáška pro cvičitele s lektorem Jakubem Chomátem.

Téma bylo pro mnoho účastníků zcela nové – Utužování organismu a podpora imunitního systému podle metody Wima Hofa.

Utužování není jen otužování, byť s tímto postupem úzce souvisí. Podstatné jsou však pojmy laskavost a postupnost. I nejzarytější odpůrci chladu a studené vody akceptovali, že takto pozvolna lze dosáhnout i výrazných úspěchů.

Metoda se však neopírá pouze o tělesné přivykání si nižším teplotám, ale o práci s dechem a vlastní myslí. (Uklidnění – chlad není nepřítel).

Senior fitnes z.s. předpokládá, že až nám všem situace umožní vrátit se aspoň ke cvičení venku, budou naši cvičitelé schopni tuto metodu aplikovat i pro případné zájemce z řad cvičenců.

 

Seminář 26.9.2020

Místo konání: Farní sbor Českobratrské církve evangelické, dr. Zikmunda Wintra 746/15, Praha 6 – Bubeneč

V soboru 26. 9. 2020 od 9.00 hod. v sídle Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Dejvicích proběhl doškolovací seminář pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy zaměřený na domácí cvičení na židlích a lůžku. Cvičitelé byli seznámeni s novým projektem Rozchoď babičku a jeho uváděním do praxe.

O psychologických aspektech docházení do domácnosti promluvila psycholožka PhDr. Milena Lančová. Praktickým otázkám cvičení se pak věnovala Ing. Táňa Dutkevičová, Mgr. Dagmar Černá a Eva Šimonková.

Nastavili jsme pravidla, která by každý lektor při docházení do domácností měl dodržovat:

  • komunikace s příbuznými
  • navázání kontaktu s cvičencem
  • dohoda, čemu se bude cvičitel věnovat
  • stanovovat si cíle, kam až budeme chtít s cvičenci dojít
  • zdůrazňovat pokroky
  • chválit cvičence
  • být na hodinu připraveni, rozmyslet si strukturu hodiny
  • nezapomínat na dýchání
  • zhodnocení toho, čemu jsme se věnovali, klidně některé cviky zopakovat
  • v rámci možností dávat úkoly

Video

 

Seminář 30.11.2019

Místo konání: Senioři České republiky z.s., Na Bělidle 252/34, Praha 5 – Smíchov

V sobotu 30. 11. 2019 od 9:30 hod. proběhl v prostorách společnosti Senioři České republiky z.s., Na Bělidle 252/34, Praha 5 – Smíchov doškolovací seminář pro všechny cvičitele zdravotní tělesné výchovy, kteří se aktivně zajímají o novinky v oboru a chtějí své lekce zdokonalit. Tentokrát nás obohatil o své teoretické znalosti i praktické zkušenosti neurolog a rehabilitační lékař MUDr. Dušan Šponar, který sám vede skupinové cvičební kurzy Zdravá záda. Na teoretický seminář navázaly praktické ukázky, kdy si cvičitelé na vlastním těle vyzkoušeli pár cvičení, zaměřených zejména na rovný stoj a správné zapojování středu těla při cvičení.

Přednáška MUDr. Dušana Šponara ke stažení

Video – teorie 1

Video – teorie 2

Video – praktická část

 

Seminář 19.1.2018

Místo konání: Zdravý sport, Kurta Konráda 17, Praha 9

V pátek 19. 1. 2018 od 16.00 hod. proběhl ve Zdravém sportu, Kurta Kondráda 17, Praha 9 doškolovací seminář pro všechny cvičitele zdravotní tělesné výchovy, kteří se aktivně zajímají o novinky v oboru a chtějí své lekce zdokonalit. MUDr. Miloš Matouš hovořil o stabilizaci a podpoře dechové funkce a chůzi jako základní podmínce života. Fyzioterapeutka Jana Hlaďová se poté zaměřila na to, jakým způsobem do hodin zařadit cviky podporující právě dechové funkce, nebo cviky umožňující zdokonalit rovnováhu a tím i bezpečnost v běžném životě seniorů. Seminář ukončila diskuze na daná témata a praktické ukázky cvičení.

MUDr. Miloš Matouš

Jana Hlaďová