Senior fitnes z.s. pořádá návazné vzdělávací semináře pro cvičitele zdravotní tělesné výchovy. Záznamy ze setkání si můžete prohlédnout níže.

 

Seminář 30.11.2019

Místo konání: Senioři České republiky z.s., Na Bělidle 252/34, Praha 5 – Smíchov

V sobotu 30. 11. 2019 od 9:30 hod. proběhl v prostorách společnosti Senioři České republiky z.s., Na Bělidle 252/34, Praha 5 – Smíchov doškolovací seminář pro všechny cvičitele zdravotní tělesné výchovy, kteří se aktivně zajímají o novinky v oboru a chtějí své lekce zdokonalit. Tentokrát nás obohatil o své teoretické znalosti i praktické zkušenosti neurolog a rehabilitační lékař MUDr. Dušan Šponar, který sám vede skupinové cvičební kurzy Zdravá záda. Na teoretický seminář navázaly praktické ukázky, kdy si cvičitelé na vlastním těle vyzkoušeli pár cvičení, zaměřených zejména na rovný stoj a správné zapojování středu těla při cvičení.

Přednáška MUDr. Dušana Šponara ke stažení

Video – teorie 1

Video – teorie 2

Video – praktická část

 

Seminář 19.1.2018

Místo konání: Zdravý sport, Kurta Konráda 17, Praha 9

V pátek 19. 1. 2018 od 16.00 hod. proběhl ve Zdravém sportu, Kurta Kondráda 17, Praha 9 doškolovací seminář pro všechny cvičitele zdravotní tělesné výchovy, kteří se aktivně zajímají o novinky v oboru a chtějí své lekce zdokonalit. MUDr. Miloš Matouš hovořil o stabilizaci a podpoře dechové funkce a chůzi jako základní podmínce života. Fyzioterapeutka Jana Hlaďová se poté zaměřila na to, jakým způsobem do hodin zařadit cviky podporující právě dechové funkce, nebo cviky umožňující zdokonalit rovnováhu a tím i bezpečnost v běžném životě seniorů. Seminář ukončila diskuze na daná témata a praktické ukázky cvičení.

MUDr. Miloš Matouš

Jana Hlaďová