PROČ CVIČIT?

Cvičením snižujeme rizika vzniku onemocnění.

 • ovlivnění metabolismu (snížení cholesterolu, hladiny krevního cukru)
 • ovlivnění srdce a cév (snížení krevního tlaku, zpomalení až zastavení procesu aterosklerózy koronárních tepen)
 • ovlivnění kostí (prevence progrese vzniku osteoporózy)
 • celkové ovlivnění pohybového systému (vyrovnání svalových dysbalancí – prevence bolestí v zádech, příznivé ovlivnění výživy kloubů – prevence progrese rozvoje artrózy kolen a kyčelních kloubů)
 Je velká šance:
 • zachovat většině jedincům soběstačnost a mobilitu do pozdního věku
 • snížit výskyt onemocnění na jejichž progresi se podílí inaktivita (onemocnění pohybového systému, ischemická choroba srdeční, diabetes mellitus, osteoporóza a další)
 • snížit výskyt psychických alterací ze samoty, nesoběstačnosti, ztráty partnera, obavy z budoucna
Možnosti až do pozdního stáří:
 • udržení adekvátní zdatnosti
 • udržení funkce pohybového aparátu se zaměřením na jeho flexibilitu (rozsah pohybu)
 • udržení motivace jedince pro spolupráci a pro každodenní aktivity
 • motivace pro pomoc druhým ve vzájemném kontaktu
Závěry – potřeba zdravého pohybu
 • významné zkvalitnění života každého člověka a pro společnost snížení nákladů zdravotní péče
 • stabilizace zdravotního stavu a zlepšení prognózy onemocnění
 • snížení farmakoterapie až o 2/3.
 • celá řada diabetiků a dalších pacientů pouze na režimové terapii
 • pacienti po IM, operačních intervencích bez další ataky, výrazné zvýšení zdatnosti až nad průměr zdravé populace

DRUHY POHYBU

Pohyb pro udržení funkce
 • cvičení pro udržení mobility, flexibility, svalové funkce
 • cvičení pro aktivizaci bránice a funkčního dýchání
Druhy pohybu
 • švihový pohyb – vyžaduje tonizaci fixačních svalů – s rychlým pohybem vznikají předčasné reflexní ochranné kontrakce antagonistů – brzdí pohyb, aby nedošlo k mikrotraumatům – nefyziologické protažení napínaných svalů a vazů hlavně v kloubních pouzdrech
 • vedený pohyb – pomalý, uvědomělý a řízený
  • postupné zapojování svalů do pohybových vzorců
  • korekce pohybu v regulačním kybernetickém oblouku hybnosti
  • vytváření pohybových vzorců – ekonomika pohybu
  • nejvíce zatěžuje nervový systém
 • kyvadlový pohyb – nejméně namáhavý, nervové řízení krátkou dobu – vyžaduje svalové uvolnění
Složky pohybu
 • statická – uplatnění antigravitační síly, základní výchozí polohy
 • dynamická – koordinační vztahy mezi svaly – pohybové stereotypy
 • dechová – rozvoj dechové funkce v koordinaci s pohybem
 • relaxační – uvolnění

Výsledkem syntézy všech složek je plně automatizovaný pohyb po zdůrazňování funkčního propojení složek – funkční celistvosti.

JAK CVIČIT?

Zásady pro uvolňování a protahování
 • volba polohy (nesmí plnit posturální funkci / nesmí překonávat odpor / nejmenší proprioceptivní dráždění)
 • vedený pohyb (volní kontrola do uvolnění / do prahu bolestivosti / korekce pohybu)
 • využití reflexních mechanismů (aktivace a následný útlum / metoda postizometrické relaxace / využití výdechu – napínací reflex)
 • fixace části těla (centrální a periferní úpon)
 • dosažení fyziologické normy
Zásady pro posilování
 • odpor – přiměřený s počtem opakování a stavem jedince
 • excentrická kontrakce – brzdící efekt
 • vhodná poloha
 • při výdechu (správné provedení / fixace centrálních úponů / souhra břišních a zádových svalů / není bezdeší)
 • předchozí protažení (protažení antagonisty, utlumení jeho aktivity / obnovení fyziologického rozsahu)

TRÉNINKOVÁ JEDNOTKA

Členění tréninkové jednotky
 • fáze zahřátí (warm up perioda) 10 -15 min
  • lehká intenzita kolem 40 % maxima (chůze, bicykl)
  • rozcvičit pohyblivost velkých kloubů do fyziologického rozsahu pohybu
  • aktivací hlubokého stabilizačního systému páteře a bránice připravit dýchací a stabilizační systém na tréninkovou zátěž
 • tréninková fáze 40 – 60 min
  • střídání jednotlivých trenažerů v době trvání kolem 20 min na každém (ideálně 20 min odporových cvičení a cvičení na aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře s možností využití posilovacích strojů)
  • forma zatížení ideálně intervalová se střídáním 1 min vyšší zátěže (80 % max) a 2-3 min nižší zátěže (50 % max)
  • možnost tréninku s trvalou tepovou frekvencí (pro redukci hmotnosti kolem 50 % maxima, pro trénink zdatnosti kolem 65 – 70 % maxima)
 • zotavovací fáze (cool-down perioda ) 10 -15 min
  • lehká intenzita na úrovni 30-40 % z maxima s využitím chůze na chodeckém či vyjetí na bicyklovém trenažéru