Senior fitnes z. s. (koordinátor projektu)

Nezisková organizace, která se od svého založení v roce 2008 věnuje poskytování pohybových a zájmových aktivit pro seniory v Čechách i na Moravě. Zajišťuje pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi pohybového aparátu a interními nemocemi. Hlavním cílem činnosti je udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace nemocných s chronickým onemocněním.

Kromě sportovních aktivit nabízí zájemcům jazykové kurzy (angličtina, němčina, italština), výuku hry v šachy a bridž, individuální psychologické poradenství a připravuje založení pěveckého sboru či tanečního kroužku. Pořádá pravidelně dny pro zdraví, výlety na kolech či rekondiční pobyty.

V současné době je do aktivit organizace zapojeno cca 3000 seniorů.

Hlavní projekty organizace:

  • Realizace pohybových aktivit pro seniory
  • Realizace akreditovaného kurzu pro cvičitele Zdravotní tělesné výchovy pro seniory (akreditace MŠMT)
  • Realizace akreditovaného kurzu pro Instruktory všestranné pohybové přípravy dětí ve věku 4 – 11 let. (akreditace MŠMT)
  • Realizace rekondičních pobytů pro seniory v Itálii na Slovensku
  • Cvičení na židlích – pohybové aktivity pro nejohroženější seniory

Hlavními partnery pravidelné činnosti organizace jsou: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města Prahy, Městské části Praha 3, 5, 6 a další.

Organizace spolupracuje s Radou seniorů, Kontem Bariéry a dalšími neziskovými organizacemi na mnoha dílčích projektech.

Bildungswerk des Landessportbundes Sachsen e.V. (partner)

Organizace pro celoživotní učení a další vzdělávání dospělých se sídlem v Drážďanech (Sasko) nabízí programy pro různé zainteresované strany, např. pro učitele tělesné výchovy, trenéry komerčních fitness studií, fyzioterapeuty, učitele mateřských školek.

Německý partner má větší zkušenosti v oblasti PR a marketingu, které jsou nezbytné pro stabilní chod organizace. V projektu proto zajišťuje hlavně problematiku motivace dospělých k dalšímu vzdělávání a podklady pro sdílení zkušeností v oblasti PR a marketingu organizace.

Kosatky Karviná-oddíl plavání z.s. a MTP Delfin Cieszyn (partneři)

S ohledem na rostoucí zájem seniorů o plavání a aktivity ve vodě jsou do projektu zapojeny i dva plavecké oddíly s dlouholetou praxí ve výchově plavců různých věkových kategorií.

V rámci projektu se zaměřují na získávání a sdílení zkušeností z práce se seniory.