Senior fitnes z.s. ( koordynator projektu)

Organizacja non-profit, która od chwili powstania w roku 2008, poświęca się zapewnianiu zajęć fizycznych i spełnianiu zainteresowań seniorów w Czechach i na Morawach.

Zapewnia regularne ćwiczenia grup seniorów również zdrowotnie osłabionych przewlekłymi chorobami układu mięśniowo szkieletowego i chorobami wewnętrznymi. Głównym celem działań jest utrzymanie i przedłużenie ruchliwości seniorów i stabilizacja zdrowia chorych z chorobami przewlekłymi.

Oprócz zajęć sportowych zainteresowanym proponuje naujkę języków obcych (angielski, niemiecki, włoski), naukę gry w szachy i bridge, indywidualne porady psychologa a przygotowywuje stworzenie śpiewaczego czy tanecznego kółka. Regularnie urządza “Dni dla zdrowia”, rowerowe wycieczki czy pobyty regeneracyjne.

Na dzień dzisiejszy jest do zajęć organizacji włączonych około 3000 seniorów.

Główne projekty organizacji:

  • Realizajca ćwiczeń fizycznych dla seniorów
  • Realizajca akredytowanego kursu dla trenerów Zdrowotnego Wychowania Fizycznego (akredytacja min. edukacji)
  • Realizajca akredytowanego kursu dla instruktorów wszechstronnego przygotowania fizycznego dla dzieci w wieku 4-11 lat (akredytacja min. edukacji)
  • Realizajca pobytytów regeneracyjnych dla seniorów we Włoszech i na Słowacji
  • Ćwiczenia na krzesłach – zajęcia fizyczne dla najbardziej zagrożonej grupy seniorów

Głównymi partnerami regularnej działalności organizacji są: Ministerstwo Zdrowia CzR, Ministerstwo Edukacji, Młodzieży i Wychowania Fizycznego, Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych, Magistrat gł. miasta Praga i miejskich obwodów 3,5,6 i innych.

Organizacja współpracuje z Radą Seniorów, Kontem bariery i innymi organizacjami non-profit na wielu częściowych projektach.

Bildungswerk des Landessportbundes Sachsen e.V. (partner)

Organizacja z celem dokształcania przez całe życie i dalszego ształcenia dorosłych, z siedzibą w Dreźnie (Sasy), proponuje programy dla różnych zainteresowanych grup, naprz: dla nauczycieli wychowania fizycznego, dla komercyjnych fitness studii, fizioterapeutów, nauczycieli przedszkoli.

Niemiecki partner ma większe doświadczenie w dziale PR i marketingu, które jest konieczne dla stabilnej pracy organizacji. W projekcie głównie orientuje się na problemy motywacji dorosłych do kształcenia się i dostarcza dokumenty w dziale PR i marketingu organizacji.

Kosatky Karviná – klub pływacki z.s. i MTP Delfin Cieszyn (partnerzy)

Względem na rosnące zainteresowanie wśród seniorów pływaniem i zajęciami w wodzie są do projektu włączone i dwie druźyny pływackie z długoletnią praktyką w wychowaniu pływaków wszystkich wiekowych kategorii.

Ich celem w ramach projektu jest zyskanie doświadczenia i współpraca w pracy ze seniorami.