DLACZEGO ĆWICZYĆ?

Ćwiczenia obniżają ryzyko powstania zachorowań:

 • wpływ na metabolizm (obniżenie cholesterolu, poziomu cukru we krwi)
 • wpływ na serce i tętnice (obniżenie ciśnienia krwi, zpowolnienie aż zatrzymanie procesu miażdżycy tętnic wieńcowych)
 • wpływ na kości (zapobieganie progresji powstania osteoporozy)
 • całkowity wpływ na aparat ruchowy (wyrównanie mięśniowej nierównowagi statycznej – zapobieganie bólu pleców, pozytywny wpływ na wyżywienie stawów – zapobieganie progresji powstania choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych i stawów biodrowych)
Istnieje duża szansa:
 • u większości osobników na zachowanie samodzielności i ruchliwości do zaawansowanego wieku
 • obniżenie możliwości zachorowań uwarunkowanych bezczynnością (choroby układu mięśniowo-szkieletowego, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca, osteroporoza i inne)
 • obniżenie możliwości powstania zmian psychicznych pod wpływem samotności, niesamodzielności, utraty partnera, obaw z przyszłości
Możliwości do późnej starości
 • utrzymanie odpowiedniej sprawności
 • utrzymanie funkcji układu mięśniowo-szkieletowego z naciskiem na jego elastyczność (zakres ruchu)
 • utrzymanie motywacji osobnika do współpracy i codziennej aktywności
 • motywacja do pomocy innym we wzajemnych kontaktach
Zakończenie – zapotrzebowanie na zdrową aktywność
 • znaczne podniesienie jakości życia każdego człowieka a dla społeczności obniżenie wydatków na opiekę zdrowotną
 • stabilizacja stanu zdrowotnego i profilaktyka zachorowań
 • obniżenie farmakoterapii aż o 2/3
 • dużo cukrzyków i innych pacientów pozostanie tylko w reżymie leczenia
 • pacienci po IM, interwencjach operacyjnych bez nawrotu, wyraźnie podwyższają sprawność fizyczną nawet nad przeciętną zdrowej populacji

RODZAJE RUCHU

Ruch dla utrzymania funkcji
 • ćwiczenia do utrzymania mobilności, elastyczności, funkcji mięśni
 • ćwiczenia do aktywacji przepony brzusznej i sprawnego oddychania
Rodzaje ruchu
 • ruch przez rozpęd – potrzebuje włączenie mięśni szkieletowych – siłą rozpędu powstają przedwczesne refleksyjne obronne kontrakcje antagonizmów – hamują ruch aby nie dopuścić do mikrourazów – niefizjologiczne rozciąganie napinanych mięśni i ścięgien głównie w torebkach stawów
 • kontrolowany ruch – powolny, świadomy i ukierunkowany
  • stopniowe włączanie mięśni do formuły ruchu
  • korekcja ruchu
  • wytwarzanie formuł ruchu – ekonomia ruchu
  • najwięcej obciąża układ nerwowy
 • zmienny ruch – najmniej wyczerpujący, kontrola nerwowa trwa chwilę i wymaga rozluźnienia mięśni
Części ruchu
 • statyczna – wpływ siły antygrawitacyjnej, podstawowe położenia początkowe
 • dynamiczna – koordynacyjne powiązania między mięśniami – stereotypy ruchu
 • oddechowa – rozwój funkcji oddychania i koordynacja z ruchem
 • relaks – rozluźnienie

Wynikiem syntezy wszystkich składników jest zupełnie zautomatyzowany ruch z wyraźnym funkcyjnym połączeniem składników – funkcyjna integralność

W JAKI SPOSÓB ĆWICZYĆ?

Zasady do rozluźniania i rozciągania
 • wybór pozycji (nie może spełniać podtrzymującej funkcjii / nie może pokonywać oporu / jak najmniejsze podrażnienie neurocereptorów)
 • ruch prowadzony (przy rozluźnieniu kontrola wolą / do progu boleści / korekcja ruchu)
 • wykorzystanie mechanizmów refleksyjnych (aktywacja i potem stłumienie / metoda postizometrycznej relaksacji / wykorzystanie wydechu – refleks napięciowy)
 • fiksacja części ciała (centralne i peryferyjne wiązadło)
 • osiągnięcie normy fizjilogicznej
Zasady ćwiczeń siłowych
 • Opór – odpowiedni do stanu jednostki z odpowiednią ilością powtórzeń
 • Ekscentryczny skurcz – efekt hamowania
 • Odpowiednia pozycja
 • Podczas wydechu (właściwe wykonanie / fiksacja centralnych wiązadeł / współpraca mięśni brzucha i pleców / nie zatrzymywanie oddechu)
 • Poprzednie rozciąganie (rozciąganie antagonisty, ztłumienie jego aktywności / wznowienie fizjologicznego zakresu ruchu)
Podział jednostki treningowej

Faza rozgrzewki (warm up perioda) 10-15 min

 • lekka intensywność około 40% maksimum (chodzenie, jazda na rowerze)
 • rozćwiczyć elastyczność wielkich stawów do fizjilogicznego zasięgu ruchu
 • aktywacja LPHC kompleksu – przygotowanie układu oddechowego i stabilizacyjnego do treningu

Faza treningu 40-60 min

 • zmieniać poszczególne trenażery co mniej więcej 20 min na każdym ( idealnie 20 min ćwiczeń oporowych i ćwiczeń do aktywacji mieśni glębokich stabilizacyjnych kręgosłupa z wykorzystaniem maszyn)
 • idealna interwałowa forma obciążenia ze zmianą – 1 min wyższe obciążenie (80% max) i 2-3 min niższego obciążenia (50% max)
 • możliwość treningu ze stałym tętnem (dla zrzucenia wagi około 50% maksimum, trening wytrzymałości około 65-70% maksimum)

Faza odpoczynku(cool-down perioda) 10-15 min

 • nizka intensywność na poziomie 30-40% maksima z wykorzystaniem chodzenia albo jazdy na trenażerach