Projekt używa pojęcia sport, jako narzędzia na jego zupełnie podstawowym poziomie.

Sport jest uważany za część zdrowego życiowego stylu ludzi niezależnie od wieku, płci, statusu towarzyskiego, fizycznego i psychicznego stanu. Projekt proponuje aktywność ruchową jak dla seniorów zdrowych, osłabionych tylko przejawami naturalnego procesu starzenia się, jak również dla seniorów z przewlekłymi schorzeniami (diabetes mellitus, nadciśnienie tętnicze, problemy z oddychaniem itd).

Sportowe czynności seniorów obejmują ćwiczenia w salach gimnastycznych, ćwiczenia w grupach w basenach, ćwiczenia w grupach na powietrzu, pływanie, aquaaerobic, nordic walking, turystykę i dalsze według zainteresowania i domowy.

Aktywność sportowa jest udowodnionym narzędziem do osiągania wielu celów, między innymi pomaga w:

Wzroście zatrudnienia i możliwości zatrudniania

i to nie tylko na pełnym etacie ale również z możliwością dodatkowego dochodu w pracy w niepełnym wymiarze godzin, na brygadzie albo jako osoby samozatrudnionej.

Wytworzenie środowiska, które da seniorom możliwość itegracji społecznej,

umożliwi nawiązywanie nowych społecznych więzi i jakościowego spędzania wolnego czasu w środowisku rówieśników ale i innych kategorii wieku. Po odejściu z pracy trzeba wśród seniorów wytworzyć zwyczaj regularnego odwiedzania kółek zainteresowań czy innych czynności, które im proponuje regularny społeczny kontakt.

Poprawa stylu życia

a to przez zwiększenie aktywności fizycznej, obniżenie nawyku palenia, alkoholizmu i innych zdrowiu szkodliwych nawyków, które prowadzą do przedwczesnej umieralności albo do przewlekłych problemów zdrowotnych.

Działalność jest skierowana do następujących grup:

Preseniorzy, to jest osoby w wieku 50+

– podstawowa grupa ze względu podejścia zapobiegawczego – wprowadzanie nawyków, które będą długotrwałe i po odejściu na emeryturę.

Zdrowi seniorzy, którzy są tylko osłabieni standardowymi oznakimi procesu starzenia

– grupa seniorów, która nie cierpi na żadne przewlekłe zaburzenia, trzeba reagować na prawidłowe fiziologiczne zmiany starzejącego się organizmu.

Seniorzy przewlekle osłabieni

trenerzy tym seniorom są wstanie pomóc w utrzymaniu stabilnego stanu zdrowia i obniżenia potrzeby medykamentów (przedewszystkim w wypadku bólu pleców, nadciśniena, cukrzycy itd).

W tym projekcie seniorzy są postrzegani jako jego twórcy i aktywni uczestnicy a nie tylko jako adresaci pewnych usług i wsparcia.