Pečujete o seniory? Máte vztah ke starším lidem? Získejte certifikát, zvyšte si kvalifikaci a otevřete cestu k novému profesionálnímu uplatnění absolvováním našeho kurzu “Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory” !

Co je zdravotní tělesná výchova?

Zdravotní tělesná výchova slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S maximálním ohledem na věk, návyky a zdravotní omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a udržování sociálních kontaktů. Vyžaduje odborně vzdělané a trénované pracovníky, jakými se můžete stát i Vy.

Otevíráme kurz pro cvičitele

Kurz pro cvičitele probíhá dvakrát ročně – zahajujeme pravidelně v březnu a v říjnu. Je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi.

Deset 4 hodinových odpoledních seminářů doplňuje pět 20 hodinových víkendových seminářů. Během čtyř měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Certifikát a metodická podpora absolventům

Certifikát opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby můžete nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného při další vzájemné spolupráci.

Přehledné informace o kurzu

Název kurzu: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory

Akreditace: MŠMT ČR

Lektoři: MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha

Místo konání: Zdravý sport, Kurta Konráda 962/17, Praha 9 – Libeň.

Bližší informace o kurzech zde.

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2018

Zahájení: 12. října 2018

Podvečerní bloky: 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. / 14.12.

Víkendové bloky: 12.-14.10. / 26.-28.10. / 9.-11.11. / 23.-25.11. / 7.-9.12.

Závěrečné zkoušky: leden 2019

Jarní kurz: březen – květen 2018

Zahájení: 2. března 2018

Podvečerní bloky: 2.3. / 16.3. / 13.4. / 27.4. / 11.5.

Víkendové bloky: 9.-11.3. / 23.-25.3. / 6.-8.4. / 22.-24.4. / 4.5.-6.5.

Závěrečné zkoušky: 8.6. / 10.6.

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2017

Zahájení: 13. října 2017

Podvečerní bloky: 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.

Víkendové bloky: 20.-22.10. / 3.-5.11. / 17.-19.11. / 1.-3.12. / 12.-17.12.

Závěrečné zkoušky: leden 2018

Jarní kurz: březen – květen 2017

Úterní 4h bloky v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6.

  1. 3. / 28. 3. /  4. 4. /  11. 4. /  18. 4. /  25. 4. /  2. 5. /  9. 5. /  16. 5. /  23. 5.

Víkendové 20h bloky na Institutu sportovního lékařství, Ovenecká 380/9, Praha 7.

25.-26. 3. /  8.-9. 4. /  22.-23. 4. /  6.-7. 5. /  20.-21. 5.

Celý kurz bude ukončen v polovině června 2017 závěrečnými zkouškami.