Pečujete o seniory? Máte vztah ke starším lidem? Získejte certifikát, zvyšte si kvalifikaci a otevřete cestu k novému profesionálnímu uplatnění absolvováním našeho kurzu “Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory” !

Co je zdravotní tělesná výchova?

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S maximálním ohledem na věk, návyky a zdravotní omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a udržování sociálních kontaktů. Vyžaduje odborně vzdělané a trénované pracovníky, jakými se můžete stát i Vy.

Otevíráme kurz pro cvičitele

Kurz pro cvičitele probíhá dvakrát ročně – zahajujeme pravidelně v březnu a v říjnu. Je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi.

Deset 4 hodinových odpoledních seminářů doplňuje pět 20 hodinových víkendových seminářů. Během čtyř měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Témata jednotlivých bloků vzdělávacího kurzu
 • Úvod do kurzu ZTV a ukázková cvičební jednotka
 • Úvod do teorie ZTV, anatomie a fyziologie
 • Funkce těla – teorie a praxe
 • Názvosloví, hluboký stabilizační systém páteře (HSSP) – teorie, praxe, ukázková lekce (korekce poloh)
 • Páteř a pánev – teorie, rotace páteře – teorie, praxe
 • Horní končetina, lopatka – opora, rozsah pohybů, teorie a praxe – ukázková lekce
 • Dolní končetina, kyčelní kloub, koleno, chodidlo – teorie a praxe – ukázková lekce
 • Horní a dolní zkřížený syndrom – teorie a praxe, skupinky – cviky na jednotlivé oblasti, indikace/kontraindikace jednotlivých skupin – opakování
 • Rovnovážná cvičení – stabilita ve stoji, indikace/kontraindikace pohybů u kyčelního kloubu, koordinační cvičení, kombinovaný/izolovaný pohyb – ukázková lekce
 • Dýchání a oběhový aparát – teorie a praxe
 • Zaměřeno na pohyb – zoologie, proč cvičit – zkušenosti cvičitele
 • Zásady vedení cvičební lekce – ukázková cvičební jednotka
 • Jóga pro seniory – teorie a praxe – ukázková lekce
 • Pilates pro seniory – teorie a praxe – ukázková lekce
 • Cvičení ve vodě – teorie a praxe – ukázková lekce
 • Cvičení s overballem – ukázková lekce
 • Cvičení na židlích – ukázková lekce
 • Chůze a Nordic Walking – teorie a praxe
 • Psychologie pro starší a vyšší věk
 • Péče o duši
 • Koučink
 • Zdravá výživa a životní styl
 • Shrnutí problematiky zdravotní tělesné výchovy, praktické výstupy
Certifikát a metodická podpora absolventům

Certifikát opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby můžete nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného při další vzájemné spolupráci.

Přehledné informace o kurzu

Název kurzu: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory

Akreditace: MŠMT ČR

Lektoři: MUDr. Robert Hoffmann, fyzioterapeutky Mgr. Ilona Slavíčková a Mgr. Monika Brožová

Místo konání:Domov pro seniory Nová slunečnice, Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8

 

Bližší informace o kurzech zde.

Jarní kurz: březen – květen 2019

Zahájení: 1. března 2019

Podvečerní bloky: 1.3. / 15.3. / 29.3. / 12.4. / 3.5.

Víkendové bloky: 8.-10.3. / 22.-24.3. / 5.-7.4. / 26.-28.4. / 10.5.-12.5.

Závěrečné zkoušky: červen 2019

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2018

Zahájení: 12. října 2018

Podvečerní bloky: 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. / 14.12.

Víkendové bloky: 12.-14.10. / 26.-28.10. / 9.-11.11. / 23.-25.11. / 7.-9.12.

Závěrečné zkoušky: 11.1. + 12.1. 2019

Jarní kurz: březen – květen 2018

Zahájení: 2. března 2018

Podvečerní bloky: 2.3. / 16.3. / 13.4. / 27.4. / 11.5.

Víkendové bloky: 9.-11.3. / 23.-25.3. / 6.-8.4. / 22.-24.4. / 4.5.-6.5.

Závěrečné zkoušky: 8.6. + 10.6.2018

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2017

Zahájení: 13. října 2017

Podvečerní bloky: 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.

Víkendové bloky: 20.-22.10. / 3.-5.11. / 17.-19.11. / 1.-3.12. / 12.-17.12.

Závěrečné zkoušky: 21.1. + 26.1.2018

Jarní kurz: březen – květen 2017

Úterní 4h bloky v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6.

 1. 3. / 28. 3. /  4. 4. /  11. 4. /  18. 4. /  25. 4. /  2. 5. /  9. 5. /  16. 5. /  23. 5.

Víkendové 20h bloky na Institutu sportovního lékařství, Ovenecká 380/9, Praha 7.

25.-26. 3. /  8.-9. 4. /  22.-23. 4. /  6.-7. 5. /  20.-21. 5.

Závěrečné zkoušky: 10.6. + 13.6.2017