Pečujete o seniory? Máte vztah ke starším lidem? Získejte certifikát, zvyšte si kvalifikaci a otevřete cestu k novému profesionálnímu uplatnění absolvováním našeho kurzu “Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory” !

Co je zdravotní tělesná výchova?

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S maximálním ohledem na věk, návyky a zdravotní omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a udržování sociálních kontaktů. Vyžaduje odborně vzdělané a trénované pracovníky, jakými se můžete stát i Vy.

Otevíráme kurz pro cvičitele

Kurz pro cvičitele probíhá dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Robert Hoffmann a fyzioterapeutky Mgr. Ilona Slavíčková a Mgr. Monika Brožová. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi.

Kurz tvoří deset 4 hodinových odpoledních seminářů a pět 20 hodinových víkendových seminářů. Během několika měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Témata jednotlivých bloků vzdělávacího kurzu
 • Úvodní informace, cvičení zdravotní tělesné výchovy, cíle TV aktivit
 • Funkční anatomie a fyziologie, názvosloví, cvičení na posilování břišního svalstva
 • Základy pedagogiky a psychologie, cvičení páteře
 • Vliv pohybu na strukturu těla, krční a bederní páteř
 • Koordinace pohybů, cvičení proti bolestem páteře
 • Zvláštnosti procesů učení ve starším věku, cvičení kyčelního kloubu
 • Pohybový systém a pohybové hry
 • Pohybové programy, cvičení ramenního kloubu a horních končetin
 • Specifická problematika stáří, gerontologie, specifická problematika stáří, cvičení dolních končetin
 • Didaktika vedení pohybu, cvičení ve dvojicích
 • Kondiční trénink seniorů, vhodná kombinace zátěže, posilování a cvičení v posilovně
 • Zdravotní tělesná výchova pro seniory, cvičení
 • Pilates a jóga
 • Cvičení ve vodě
 • Rovnováha a rovnovážná cvičení (stabilita)
 • Nordic walking, cvičení v přírodě
 • Cvičení na židlích
 • První pomoc – základy první pomoci
 • Pitný režim, zdravá výživa a zásady zdravé životosprávy
 • Koučink – vedení lidí
 • Léky a fyzická zátěž, vliv léků na organizmus
 • Relaxační cvičení
 • Využití pomůcek při skupinovém cvičení a při cvičení doma
 • Cvičení při nadváze
 • Funkční anatomie a fyziologie: pohybový systém, kardiovaskulární systém, respirační systém, nervový systém, smysly
 • Kineziologie: fyziologie a patologie pohybu, pohybové programy, vliv pohybu na strukturu těla
 • Adaptace organismu na zátěž: Zaměření na seniorskou problematiku, fyziologické funkce, fyziologická a patologická únava
 • Výživa seniorů: zásady zdravé výživy, dietologie u chorob kardiovaskulárních, diabetes mellitus
 • Výstupy vlastních tělocvičných jednotek
Certifikát a metodická podpora absolventům

Certifikát opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby můžete nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného při další vzájemné spolupráci.

Přehledné informace o kurzu

Název kurzu: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory

Akreditace: MŠMT ČR

Lektoři: MUDr. Robert Hoffmann, fyzioterapeutky Mgr. Ilona Slavíčková a Mgr. Monika Brožová

Místo konání: Domov pro seniory Nová slunečnice, Na Hranicích 674/18, 181 00 Praha 8

 

Bližší informace o kurzech zde.

 

Jarní kurz: únor – duben 2020

Zahájení: 14. února 2020

Podvečerní bloky: 14.2. / 21.2. / 28.2. / 6.3. / 13.3. / 20.3. / 27.3. / 3.4. / 17.4. / 24.4.

Víkendové bloky: 22.-23.2. / 8.-8.3. / 5.-7.4. / 21.-22.3. / 4.4.-5.4. / 18.4.-19.4.

Závěrečné zkoušky: květen 2020

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2019

Zahájení: 4. října 2019

Podvečerní bloky: 4.10. / 11.10. / 18.10. / 25.10. / 1.11. / 8.11. / 15.11. / 22.11. / 29.11. / 6.12.

Víkendové bloky: 12.-13.10. / 26.-27.10. / 9.-10.11. / 23.-24.11. / 7.-8.12.

Závěrečné zkoušky: 11.1. + 12.1. 2019

Jarní kurz: březen – květen 2019

Zahájení: 1. března 2019

Podvečerní bloky: 1.3. / 15.3. / 29.3. / 12.4. / 3.5.

Víkendové bloky: 8.-10.3. / 22.-24.3. / 5.-7.4. / 26.-28.4. / 10.5.-12.5.

Závěrečné zkoušky: červen 2019

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2018

Zahájení: 12. října 2018

Podvečerní bloky: 19.10. / 2.11. / 16.11. / 30.11. / 14.12.

Víkendové bloky: 12.-14.10. / 26.-28.10. / 9.-11.11. / 23.-25.11. / 7.-9.12.

Závěrečné zkoušky: 11.1. + 12.1. 2019

Jarní kurz: březen – květen 2018

Zahájení: 2. března 2018

Podvečerní bloky: 2.3. / 16.3. / 13.4. / 27.4. / 11.5.

Víkendové bloky: 9.-11.3. / 23.-25.3. / 6.-8.4. / 22.-24.4. / 4.5.-6.5.

Závěrečné zkoušky: 8.6. + 10.6.2018

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2017

Zahájení: 13. října 2017

Podvečerní bloky: 13.10. / 27.10. / 10.11. / 24.11. / 8.12.

Víkendové bloky: 20.-22.10. / 3.-5.11. / 17.-19.11. / 1.-3.12. / 12.-17.12.

Závěrečné zkoušky: 21.1. + 26.1.2018

Jarní kurz: březen – květen 2017

Úterní 4h bloky v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6.

 1. 3. / 28. 3. /  4. 4. /  11. 4. /  18. 4. /  25. 4. /  2. 5. /  9. 5. /  16. 5. /  23. 5.

Víkendové 20h bloky na Institutu sportovního lékařství, Ovenecká 380/9, Praha 7.

25.-26. 3. /  8.-9. 4. /  22.-23. 4. /  6.-7. 5. /  20.-21. 5.

Závěrečné zkoušky: 10.6. + 13.6.2017