Pečujete o seniory? Máte vztah ke starším lidem? Získejte certifikát, zvyšte si kvalifikaci a otevřete cestu k novému profesionálnímu uplatnění absolvováním našeho kurzu „Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory“ !

Co je zdravotní tělesná výchova?

Zdravotní tělesná výchova slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S maximálním ohledem na věk, návyky a zdravotní omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a udržování sociálních kontaktů. Vyžaduje odborně vzdělané a trénované pracovníky, jakými se můžete stát i Vy.

Otevíráme kurz pro cvičitele

Jarní běh Kurzu pro cvičitele zahajujeme v březnu 2017, podzimní pak v říjnu 2017. Je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi.

Deset 4 hodinových odpoledních seminářů doplní pět 20 hodinových víkendových seminářů. Během čtyř měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Certifikát a metodická podpora absolventům

Certifikát opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby můžete nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného při další vzájemné spolupráci.

Přehledné informace o kurzu

Název kurzu: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory

Akreditace: MŠMT ČR

Lektoři: MUDr. Miloš Matouš a fyzioterapeutka Jana Hlaďová z Institutu sportovního lékařství Praha

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2017

Místo konání: Zdravý sport, Kurta Konráda 962/17, Praha 9 – Libeň.

Zahájení: 13. října 2017

Podvečerní bloky: 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 8.12.

Víkendové bloky: 20.-22.10., 3.-5.11., 17.-19.11., 1.-3.12., 12.-17.12.

 

Jarní kurz: březen – květen 2017

Úterní 4h bloky v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6.

  1. 3.,  28. 3.,  4. 4.,  11. 4.,  18. 4.,  25. 4.,  2. 5.,  9. 5.,  16. 5.,  23. 5.

Víkendové 20h bloky na Institutu sportovního lékařství, Ovenecká 380/9, Praha 7.

25.-26. 3.;  8.-9. 4.;  22.-23. 4.;  6.-7. 5.;  20.-21. 5.;

Celý kurz bude ukončen v polovině června 2017 závěrečnými zkouškami.