Kurz běží 2x ročně – podrobnosti najdete níže nebo zde.

 

Pečujete o seniory? Máte vztah ke starším lidem? Získejte certifikát, zvyšte si kvalifikaci a otevřete cestu k novému profesionálnímu uplatnění absolvováním našeho kurzu “Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory” !

Co je zdravotní tělesná výchova?

Zdravotní tělesná výchova (ZTV) slouží k aktivizaci a stabilizaci zdravotního stavu seniorů. S maximálním ohledem na věk, návyky a zdravotní omezení pečuje o jejich fyzickou kondici, duševní pohodu a udržování sociálních kontaktů. Vyžaduje odborně vzdělané a trénované pracovníky, jakými se můžete stát i Vy.

Otevíráme kurz pro cvičitele

Kurz pro cvičitele probíhá dvakrát ročně – na jaře a na podzim. Je akreditován MŠMT ČR a vedou jej specialisté MUDr. Robert Hoffmann, fyzioterapeutka Mgr. Ilona Slavíčková a koučka a trenérka Mgr. Dagmar Černá. Od účastníků nevyžaduje žádné předběžné znalosti ani praxi.

Kurz tvoří deset 4 hodinových odpoledních seminářů a pět 20 hodinových víkendových seminářů. Během několika měsíců získáte všechny teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k úspěšnému složení závěrečné zkoušky a získání certifikátu Instruktor zdravotní tělesné výchovy.

Témata jednotlivých bloků vzdělávacího kurzu
 • Úvodní informace, cvičení zdravotní tělesné výchovy, cíle TV aktivit
 • Funkční anatomie a fyziologie, názvosloví, cvičení na posilování břišního svalstva
 • Základy pedagogiky a psychologie, cvičení páteře
 • Vliv pohybu na strukturu těla, krční a bederní páteř
 • Koordinace pohybů, cvičení proti bolestem páteře
 • Zvláštnosti procesů učení ve starším věku, cvičení kyčelního kloubu
 • Pohybový systém a pohybové hry
 • Pohybové programy, cvičení ramenního kloubu a horních končetin
 • Specifická problematika stáří, gerontologie, specifická problematika stáří, cvičení dolních končetin
 • Didaktika vedení pohybu, cvičení ve dvojicích
 • Kondiční trénink seniorů, vhodná kombinace zátěže, posilování a cvičení v posilovně
 • Zdravotní tělesná výchova pro seniory, cvičení
 • Pilates a jóga
 • Cvičení ve vodě
 • Rovnováha a rovnovážná cvičení (stabilita)
 • Nordic walking, cvičení v přírodě
 • Cvičení na židlích
 • První pomoc – základy první pomoci
 • Pitný režim, zdravá výživa a zásady zdravé životosprávy
 • Koučink – vedení lidí
 • Léky a fyzická zátěž, vliv léků na organizmus
 • Relaxační cvičení
 • Využití pomůcek při skupinovém cvičení a při cvičení doma
 • Cvičení při nadváze
 • Funkční anatomie a fyziologie: pohybový systém, kardiovaskulární systém, respirační systém, nervový systém, smysly
 • Kineziologie: fyziologie a patologie pohybu, pohybové programy, vliv pohybu na strukturu těla
 • Adaptace organismu na zátěž: Zaměření na seniorskou problematiku, fyziologické funkce, fyziologická a patologická únava
 • Výživa seniorů: zásady zdravé výživy, dietologie u chorob kardiovaskulárních, diabetes mellitus
 • Výstupy vlastních tělocvičných jednotek
Certifikát a metodická podpora absolventům

Certifikát opravňuje k provozu vlastní cvičitelské praxe. Své služby můžete nabídnout klientům domovů důchodců, rehabilitačních ústavů, lázeňských zařízení nebo klubů seniorů.

Absolventům kurzu poskytneme rozsáhlou metodickou podporu při rozjezdu praxe a odpočet až 90 % kurzovného při další vzájemné spolupráci.

Přehledné informace o kurzu

Název kurzu: Cvičitel zdravotní tělesné výchovy pro seniory

Akreditace: MŠMT ČR

Lektoři: MUDr. Robert Hoffmann, fyzioterapeutka Mgr. Ilona Slavíčková, koučka a trenérka Mgr. Dagmar Černá

Místo konání: viz info u příslušného kurzu

 

Bližší informace o kurzech zde.

Jarní kurz: únor – červen 2023

Podrobnosti zde

Podzimní kurz: říjen 2022 – leden 2023

Podrobnosti zde

Jarní kurz: únor – květen 2022

Podrobnosti zde

Jarní kurz: únor – duben 2020

Podrobnosti zde

S ohledem na pandemii Covid 19 byl kurz dokončen až na podzim 2021.

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2019

Podrobnosti zde

Jarní kurz: březen – květen 2019

Podrobnosti zde

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2018

Podrobnosti zde

Jarní kurz: březen – květen 2018

Podrobnosti zde

Podzimní kurz: říjen – prosinec 2017

Podrobnosti zde

Jarní kurz: březen – květen 2017

Úterní 4h bloky v prostorách Gymnázia Jana Keplera, Parléřova 118/2, Praha 6

Víkendové 20h bloky na Institutu sportovního lékařství, Ovenecká 380/9, Praha 7.

Závěrečné zkoušky: 10.6. + 13.6.2017