Projekt používá sport jako nástroj na jeho zcela základní úrovni. Sport je pojímán jako součást zdravého životního stylu osob bez rozdílu věku, pohlaví, společenského postavení, fyzické kondice a zdravotního stavu. Projekt nabízí pohybové aktivity seniorům zdravým, oslabeným pouze standardními projevy procesu stárnutí, tak seniorům s chronickými oslabeními (diabetes mellitus, hypertenze, dýchací problémy atd.).

Sportovní aktivity pro seniory zahrnují – skupinová cvičení v tělocvičnách, skupinová cvičení v bazénech, skupinová cvičení ve venkovním prostředí, plavání, aquaerobik, nordic walking, cyklistiku, turistiku a další dle zájmu a dohody.

Sportovní aktivita je prokazatelně velmi účinným nástrojem k naplňování mnoha cílů, mimo jiné přispívá k:

Zvýšení zaměstnanosti a zaměstnatelnosti,

a to nejen na plný úvazek, ale i formou přivýdělku na zkrácený pracovní úvazek, brigádu nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

Vytvoření prostředí, které umožňuje seniorům sociální začlenění,

umožňuje navazování nových sociálních vazeb a kvalitní prožívání volného času v prostředí vrstevníků, ale i jiných věkových kategorií. Vytvořit mezi seniory návyk docházet i po odchodu ze zaměstnání pravidelně do zájmových kroužků či jiných aktivit, které jim nabízí pravidelný sociální kontakt.

Zlepšení životního stylu

a to zvýšením pravidelné pohybové aktivity, snížením tabakismu, alkoholismu a dalších zdravotně škodlivých návyků vedoucích k předčasným úmrtím a chronickým zdravotním oslabením.

Aktivity se zaměřují na tyto skupiny:

Presenioři, tj. osoby ve věku 50+

– klíčová skupina z hlediska preventivního přístupu – zavádění návyků, které budou pro člověka udržitelné i po odchodu do starobního důchodu.

Senioři zdraví, oslabení pouze standardními projevy procesu stárnutí

– skupina seniorů, která netrpí žádnými chronickými oslabeními, je třeba reagovat pouze na standardní fyziologické změny organizmu spojené se stárnutím.

Senioři chronicky oslabení

– těmto seniorům jsou trenéři schopni pomoci ke stabilizaci zdravotního stavu a snížení nutné medikace (zejména v případě bolesti zad, hypertenze, endoprotézy, kardiovaskulárních chorob, diabetu atd.)

Senioři jsou v projektu vnímáni jako jeho hybatelé a aktivní účastníci nikoliv jen jako příjemci určitých služeb a podpory.