Pohybová aktivita je prostředek ke zpomalení procesů stárnutí, je cestou ke zlepšení psychické, fyzické a psychosociální stránky života seniorů.

Našim cílem je utužovat zdraví, překonávat zaběhnuté stereotypy, odbourávat stres díky vytváření sociálních vazeb při skupinových cvičeních, hledat nové přístupy a řešení kritických situací, získávat nové komunikační a sociální dovednosti a získávat sebedůvěru.

Přidejte se k nám 🙂